התנדבות

התנדבות
volunteering; donation

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • התנדבות — היחלצות מרצון, עשייה מתוך רצון, רצון חופשי לעשייה; תרומה, הרמת תרומה, מתן סיו …   אוצר עברית

 • רוח-התנדבות — נכונות להתנדב, אווירה כללית של רצון טוב {{}} …   אוצר עברית

 • החלצות — התנדבות, הזדרזות לעשייה; בריחה, הימלטות; גאולה, פדות, שחרור, הינצלות, היוושעו …   אוצר עברית

 • היחלצות — התנדבות, הזדרזות לעשייה; בריחה, הימלטות; גאולה, פדות, שחרור, הינצלות, היוושעו …   אוצר עברית

 • התגייסות — התחיילות, יציאה לשירות צבאי, הצטרפות לצבא, התייצבות, גיוס; התנדבות, היחלצו …   אוצר עברית

 • התגיסות — התחיילות, יציאה לשירות צבאי, הצטרפות לצבא, התייצבות, גיוס; התנדבות, היחלצו …   אוצר עברית

 • התנדבותי — adj. נעשה בהתנדבות, מתוך התנדבות, רצוני, מרצון חופש …   אוצר עברית

 • וולונטרי — adj. התנדבותי, רצוני, הנעשה מרצון, הנעשה מתוך התנדבות, חופשי, של רשות, לא מתוך חוב …   אוצר עברית

 • נדב — 1 v. להציע את עצמו, להציע את שירותיו חינם, לפעול מתוך התנדבות, לעשות ללא שכר, לתרו 2 v. לתרום, לתת מרצון, לתת מתוך נדיבות לב, להעניק; לגרום להתנדב, לשלוח מישהו אחר במקומ 3 v. ניתן מתוך נדיבות לב, נתרם, הוענק, ניתן כגמילות חסד; גרמו לו להתנדב,… …   אוצר עברית

 • נשאו לבו — התנדב, גילה רוח התנדבות; התגאה, התנשא, הרים את האף {{}} …   אוצר עברית

 • עסקנות ציבורית — פעילות לטובת הציבור, התנדבות, עיסוק בפוליטיקה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”